CCTV – Mer än bara övervakning

Tiden när kameror bara användes till övervakning är förbi.

I en vardag med ”internet of things” kan dina apparater alltid göras smartare.

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS
BUTIKÖVERVAKNING

Gateway har tillsammans med HIKVision plockat ihop en kameralösning där du förutom övervakning också kan få tillgång till people counting och heatmapping. I vissa fall kommer du till och med kunna behålla dina befintliga kameror för att endast byta NVR och genom det integrera dem i en totallösning som passar dina behov.

Du får statistik som anger vilka timmar, dagar och veckor dina kunder besöker din butik vilket ger dig möjligheten att schemalägga personal och optimera personalkostnaden efter era behov.

Heat mapping lösningen ger dig information om vart i butiken dina kunder rör sig. Du får fram ”varma” och ”kalla” zoner och i vilka mönster kunderna rör sig. Denna data kan du använda för att utforma din butik mer strategiskt och placera ut rätt produkter på rätt platser.
Produkterna kan användas var för sig eller sammankopplade i en komplett lösning.