REMOTE SERVICE v4

Tillgänglig för dina StoreProtect Antenner

Sänk din service kostnad

Med dagens trafik, långa avstånd, ökade servicekostnader och behovet av snabb service ställs nya krav på marknaden. När ett antennfel uppstår kan det enkelt bli justerat med olika enheter online. Det sparar dig värdefull tid och sänker din servicekostnad.

Snabbare reaktionstid    |   Lägre kostnad   |    Minimala butikstörningar

REMOTE SERVICE MJUKVARA

Monitorvariabler

Övervaka alla variabler i ett användarvänligt användargränssnitt. Att hantera inställningar och diagnostisera problemen har aldrig varit enklare. Om en antenn behöver tillsyn kommer mjukvaran indikera en varning vilket gör att man kan agera snabbare än någonsin.

Oscilloskopgraf

Med Remote Service Mjukvaran finns det inte längre behov av oscilloskop då den numera är inbyggd i mjukvaran. Här kan du diagnostisera mer komplexa problem. Ställ in inställningar och få direkt svar.

Utförd Service

Att servisen blev utfört syns tydlig på Monitor Variabler eller Oscilloskop grafer. Remote Service kan bli gjort från var som helst och från någon som helst enhet med Windows ®. Allt behövs är internet uppkoppling och Remote Service Mjukvara

REMOTE ACCESS MANAGER

Status i realtid

På Remote Access Manager webbsida kan du enkelt se en översikt av alla dina installationer i en statusvy. Färgsymboler indikerar om systemet är OK eller behöver uppsikt och åtgärdas. Du kan välja att få en översikt i form av en lista eller en karta.

Underrättelse via e-mail

Automatisk underrättelse om systemet behöver uppsikt eller är ur funktion. Ett e-postmeddelande skickas till förvald e-postadress. På så sätt kan du alltid ha uppdaterad information om dina larmbågars status och kan, i de fall där det behövs, vidta rätt åtgärd.

Åtkomsträttigheter

Olika nivåer av åtkomst beroende på dina behov. När du loggar in har du tillgång till olika information beroende på åtkomsträttigheter. Till exempel kan butikschefen se information om butiken som han ansvarar för medan huvudkvarteret kan se alla butiker inom kedjan.

Kartindikeringar

Se statuskontrol av dina installationer på en kartvy.

Detaljerad logg

Remote Access Manager sparar information om systemanvändning. Till exempel vilken tekniker som åtgärdade systemet, vilken åtgärd som vidtogs, när och hur länge systemet åtgärdades.

Fakturaunderlag

En logg skapas varje gång en tekniker loggar in och utför service eller tillsyn av systemet. Loggen kan snabbt och enkelt användas som fakturaunderlag.

Säkra din butik med varularm ifrån Gunnebo Gateway.