REMOTE SERVICE

Tillgänglig för dina Store Protect larmbågar

Sänk din servicekostnad

I dagens samhälle där långa avstånd och behovet av snabb service kan ställa till det när något inte fungerar optimalt är Remote service ett uppskattat hjälpmedel. Om din larmbåge skulle börja krångla kan en tekniker enkelt justera de flesta problem från distans vilket sparar både värdefull tid och sänker din servicekostnad.

Snabbare reaktionstid    |   Lägre kostnad   |    Minimala butikstörningar

REMOTE SERVICE

EAS
Håll koll automatiskt

Håll koll på alla dina larmbågars egenskaper online. Du hanterar inställningar och diagnostiserar problem snabbt och enkelt (på en användarvänlig plattform). Om en larmbåge behöver tillsyn från en tekniker så varnar mjukvaran att något behöver ses över, vilket gör att man kan agera snabbare än någonsin.

Komplex lösning

Med hjälp av Remote Service behöver man inte längre använda sig av oscilliskop, ett avancerat diagnostiskt instrument som numera är inbyggt i mjukvaran. Tack vare detta kan komplexa problem diagnostiseras snabbt och korrekt.

Service

Du ser tydligt i programmet att servicen blivit utförd, genom att titta på graferna får du enkelt information om vad som hänt i ditt system. Remote service kan användas varifrån som helst, av vem som helst och på vilken smart enhet som helst – så länge den har windows och tillgång till internet.

REMOTE ACCESS MANAGER

EAS
Status i realtid

På den tillhörande webbsidan kan du enkelt se en översikt av alla dina installationer i en statusvy. Färgsymboler indikerar om systemet är OK eller behöver uppsikt och åtgärdas. Du kan välja att få en översikt i form av en lista eller en karta.

Notifikation via e-mail

Automatiska notifikationer skickas ut om systemet behöver uppsikt eller är ur funktion. Ett e-postmeddelande skickas till dig och på så sätt kan du alltid ha uppdaterad information om dina larmbågars status och kan, i de fall där det behövs, vidta rätt åtgärd.

Tillgänglighet

Du tilldelas olika typ av åtkomst och rättigheter beroende på din roll och dina behov. Till exempel så kan en butikschef se information om butiken som hen ansvarar för medan huvudkontoret har tillgång till information och aktuell status på samtliga butiker inom kedjan.

Kartindikeringar

Se status av dina installationer på en kartvy.

Detaljerad logg

Remote Access Manager sparar information om systemanvändning. Till exempel vilken tekniker som åtgärdade systemet, vilken åtgärd som vidtogs, när och hur länge systemet var under bearbetning.

Fakturaunderlag

En logg skapas varje gång en tekniker loggar in och utför service eller tillsyn av systemet. Loggen kan snabbt och enkelt användas som fakturaunderlag.

Säkra din butik med varularm ifrån Gateway.