STOREASSIST PRO

Öka kundservicen

Få en snabb överblick över din provrumsarea för att kunna erbjuda den bästa kundservicen.

Öka försäljningen och minska svinnet i din butik. Personal och kunder får en snabb överblick om någon använder provrummen och hur länge. Minska tiden snattare kan arbeta ostört.

Ökad försäljning

Assistera kunden vid rätt tidpunkt. Visuell indikering när kunden har varit i provrummet ”för länge”

Mindre svinn

Snattare har inte samma möjlighet att arbeta ostört.

Mobil applikation

Snabb och enkel översikt över provrum direkt i din Android-mobil eller klocka.

Kundflöde

Minska väntetiden genom att visa kunden på en monitor vilket omklädningsrum som är tillgängligt.

Personaloptimering

Personalen kan arbeta i butiken och ändå ha kontroll över omklädningsrummet.

Intelligent sensor inställning

Skannar omklädningsrummet och diskriminerar fasta föremål.

Realtidsövervakning

Intelligenta sensorer skickar data till monitor, surfplatta, mobil eller klocka.

Intelligenta sensorer känner av om det befinner sig någon person inne i ett provrum. En indikation kan då skickas till valfri enhet. Ange en tidsgräns för att få ytterligare indikation om en person har använt provrummet för länge och kan vara i behov av assistans.

Provrumsstatistik

Exportera data för analys. Skapa conversion rates från POS och personräknarsystem.

StoreAssist är även ett verktyg för att optimera provrumsområdet. Det ger information om kundernas beteende. Statistiken som kan exporteras som en vanlig CSV-fil, ger insikter för att kunna optimera din butik så som personalplanering och försäljning. Från en enda butik till hela butikskedjor.

115
Provrum 1
119
Provrum 2
130
Provrum 3
143
Provrum 4

Vad säger våra kunder?

Detta har verkligen varit en framgång, både för att underlätta för kunder, och effektivisera personalen i butikerna, vilket leder till förbättrad kundservice.

– Svenskt multinationellt detaljhandelsföretag

StoreAssist Pro Produktblad